KURIÓZUMOK


Kuriózum - 'érdekesség, különlegesség, ritkaság'. Nemzetközi szó a latin curiosus ('gondos, szorgos;'), amely a kíváncsiság felkeltésére való dolog.Érdekességek . . .

Bár a földrengések köztudomásúan a világon mindenütt előfordulhatnak, általában a Iemezhatárokhoz közeli területeken a leggyakoribbak . . .

Galaxisunk az átlagosnál valamivel nagyobb galaxisok sorába tartozik. Körülbelű1 100 milliárd csillagot tartalmaz, átmérője pedig kb. 100000 fényév . . .


Az életfeltételek változása nyomán egyre újabb ágak jelentek meg az élet fáján, mígnem kialakult a mai állatvilág elképesztő gazdagsága . . .

Az óceánfenékről készített műholdfelvételek elárulják, hogy itt magasabb hegyek és mélyebb völgyek vannak, mint a szárazföldön . . .


Az ókori India hatalmas népességü szubkontinens volt bonyolult, viharos történelemmel. Nagy vallások születtek itt, birodalmak tündököltek és hanyatlottak le, de az indiai kultúra mindvégig megőrizte sajátos jellegét   

A XVI-XWI. század az európai tudomány történetében fontos fordulatot hozott. Úttörő gondolkodók és új tudományos eszközök egészen új képet rajzoltak a Világegyetemről és az embeiség benne elfoglalt helyérőL        


Turisztika . . .  

Művészetek . . .

Vladimir Kush orosz festő és szobrász, 1965-ben született Moszkvában, és most az Egyesült Államokban él. 

Joaquín Sorolla 1863. február 27. - 1923. augusztus 10.) spanyol festő volt. 

Szobraival folyamatosan küldi a szeretet és az anyai gondoskodást az embereknek . . .

A festészet a középkor folyamán lett a legfontosabb művészetek egyike . . .


Mindenfélék . . .

Archívum