KURIÓZUMOK

Kuriózum - 'érdekesség, különlegesség, ritkaság'. Nemzetközi szó a latin curiosus ('gondos, szorgos; kíváncsi') nyomán, amely a cura ('gond, gondoskodás') származéka. A semleges nemű alak, kíváncsiság felkeltésére való dolog.

Érdekességek a Földünkről . . .

Bár a földrengések köztudomásúan a világon mindenütt előfordulhatnak, általában a Iemezhatárokhoz közeli területeken a leggyakoribbak . . .

Galaxisunk az átlagosnál valamivel nagyobb galaxisok sorába tartozik. Körülbelű1 100 milliárd csillagot tartalmaz, átmérője pedig kb. 100000 fényév . . .


Az életfeltételek változása nyomán egyre újabb ágak jelentek meg az élet fáján, mígnem kialakult a mai állatvilág elképesztő gazdagsága . . .

Az óceánfenékről készített műholdfelvételek elárulják, hogy itt magasabb hegyek és mélyebb völgyek vannak, mint a szárazföldön . . .


Túrisztika


Művészetek . . .

Joaquín Sorolla 1863. február 27. - 1923. augusztus 10.) spanyol festő volt. Sorolla kitüntetett portrék, tájak és társadalmi és történelmi témájú monumentális alkotásokat festett . . . 

A festészet a középkor folyamán lett a legfontosabb művészetek egyike. A társadalmi változások, és az új technikák lehetővé tették, hogy a festők olyan valosághű, emberközeli műveket alkossanak, amelyek végül forradalmasították Nyugat- Európa művészetét.                              


Történelem . . . 

Az ókori India hatalmas népességü szubkontinens volt bonyolult, viharos történelemmel. Nagy vallások születtek itt, birodalmak tündököltek és hanyatlottak le, de az indiai kultúra mindvégig megőrizte sajátos jellegét.     

A XVI-XWI. század az európai tudomány történetében fontos fordulatot hozott. Úttörő gondolkodók és új tudományos eszközök egészen új képet rajzoltak a Világegyetemről és az embeiség benne elfoglalt helyérőL             


Mindenfélék, meg mások . . .

Archívum

Művészetek

Aszfaltbetyárok 

Történelem

Mindenféle