HTI

Helyközi Távbeszéló Igazgatóság

A Helyközi Távbeszélő Igazgatóság (HTI) a "Bezzeg régen . . ." idők egyik meghatározó tényezője volt, a Magyar Távközlés történetének. A távbeszélő hálózat üzemeltetése, a helyközi lehetőségek megteremtése egyedi feladatot terhelt az üzem dolgozóira. A HTI minden szempontból kiemelkedő gazdája volt a távközlés világának. Az átviteltechnikai hálózat lehetővé tette az ország minden településének az elérését. A budapesti fő központ látta el a nemzetközi forgalmat. Az országos topológia megegyezett a távközlés egyéb területén alkalmazott rendszerrel. Fő központ - mellékközpont - végközpont.  A HTI mint egy nagy család működött. Nehéz volt bekerülni, erkölcsi bizonyítvány és megfelelő szakmai végzettség kellett. Ami jellemző volt a hivatal életére, az az egyedülálló légkör, a tisztaság, a fegyelem és a mindent átható összetartozás. Sajnos, vagy ki tudja, hiszen a XX. századot felváltotta a XXI. század, mára már csupán felejthetetlen élmény lett a cég. De egyben biztos vagyok, hogy a múltbeli tevékenysége alapozta meg azt az informatikai világot, amiben élünk. Tisztelet a kollégáknak.

A Horváth Mihály-tér éledése . . .

Ray Rezső építész tervei szerint 1910-ben kezdték a József-központ palotájának építését, a Mária-Terézia tér 17., 18., 19. számú telkein. Midőn a terézvárosi I. központ előfizetőinek száma 21 ezret meghaladta s ezen előfizetési szám mellett a meglévő épületben a telefonforgalmat többé lebonyolítani nem lehetett, határozták el az új telefonközpont megépítését. A József-központ 15.000 helyi előfizető és 480 helyközi áramkör számára terveztetett, oly berendezéssel, hogy állomásai a régi központéival is beszélhessenek. Az új központban tehát a saját előfizetők egymás közötti beszélgetéseit közvetítő kapcsolószekrényeken kívül, olyanokról is kellett gondoskodni, amelyek a két helyi központnak egymással és az új helyközi távbeszélő hivatallal való érintkezéséhez szükségesek. 


Érdekességek a Távbeszélő hálózat fejlődésének alakulásáról
Az elektronikus úton való nagytávolságú üzenettovábbítás lehetőségével a magyar főváros a 19. sz. közepétől már rendelkezett: 1850 novemberétől Budát és Pestet távíró-vonal kötötte össze Béccsel, amelyet 1853-tól már magánszemélyek is használhattak.


< < < Tovább1971. június 5-én avatták fel az első hazai nagyvárosi crossbar központot, az ARF 102-t Lágymányoson, a Vásárhelyi Pál utcában. A svéd LM Ericsson által gyártott telefonközpont 20 ezer előfizető kiszolgálására volt alkalmas. Ezzel a telefonközponttal egy új korszák vette kezdetét a hazai telefóniában.

>>>>

<    Az eseményről annak idején még a Filmhíradó is megemlékezett    >


Horváth Mihály-tér retro . . .